Hur minskar man barns spelande?

80.248.231.213 Sites > storakulturbloggpriset.se > Beroende av spel > Hur minskar man barns spelande?

Allt fler barn upptäcker spel på datorn och många fastnar i spelen. Det blir inte lika roligt att gå ut eller att leka med kompisar. Man träffar dem helt enkelt via spelet istället. Men hur kan man minska barnets spelande när det blir lite för mycket?

Program som stänger av datorn

Om man som förälder jobbar och inte kan stänga av datorn själv när man inte är hemma finns det smart programvara som stänger av datorn efter en bestämd tid. Barnet får upp en varning om att det är dags att logga ut och att stänga av datorn. Den kommer i regel upp tio, respektive fem minuter innan datorn stänger av sig. Om barnet då inte avslutar kommer programmet automatiskt att stänga det barnet spelar, och logga ut barnet. Barnet kan sedan inte fortsätta spela innan en förälder eller annan vuxen gått in på datorn och ändrat programmets inställningar.

Ha bara en dator

Ett annat sätt att minska ner barnets spelande är genom att helt enkelt bara ha en dator som man kan köra mer krävande spel på. Då behöver kanske alla i familjen dela på datorn och då kan inte barnet sitta där i flera timmar varje dag.

Ordna annan sysselsättning

Som förälder kan du också ordna annan sysselsättning till barnet. Roliga leksaker, en utflykt eller en gemensam familjepromenad kan vara olika lösningar. Se också till att barnet städar sitt rum och gör andra sysslor som det blir tillsagt att göra. Annars kan hela datortiden den dagen ställas in.